Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Съвети за безболезнен живот
Автор: radostinalassa Категория: Технологии
Прочетен: 62411 Постинги: 137 Коментари: 167
Постинги в блога
<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >  >>
 Когато е живял в САЩ,където е бил преподавател в институт,Левашов е слушал от учители
следното.Когато разните раси,които са различни по природа,с различни механизми,различ-
на физиология,ги обединили да учат заедно,когато са прочитали прост материал на децата в клас,то нормалните бели деца разбират урока за 1-2 прочитания,за китайците трябда да се 
чете3-4 пъти,за мексиканците 5-5 пъти,а за негрите 10-12 пъти.Значи учителят е принуден да чете урока 10-12 пъти,за да го разберат всички деца.Така става неинтересно за първите и се убива интересът към знанията.В началото разделили децата по успех и знания в класо-
ве- най-знаещи,по-малко и т.н.Но започнали вълнения ,че естествено задните класове са ди
скредитирани и направили другия модел,т.е. изравнили всички.Има различия в расите,в САЩ пускат лекарства,на които пише само за черни хора,т.е. физиологията е съвсем разли-
чна.Не бива да се смесват децата,не защото едните са по-лоши,а защото са различни.И в ре-зултат са снижили нивото на образованието си.Сега се опитват да въведат същия модел в Русия,т.е. изпитване с тестове,с възможни отговори.В Америка няма много умни хора,те закупуват умове от други страни,но при тях умните са малко.Но въпреки това се опитват да
въведат своята система и в другите страни.Толерира се наизустяването на материала,което
не е правилно,защото има много неправилни знания,които днес се отричат.Този подход е не-
правилен,вече не е необходимо да говорим,че Европа измира заради този подход.Америка е деградирала заради него.Тази философска социалта структура е неправилна и е нарочно на
правена такава без съмнение.Категория: Технологии
Прочетен: 155 Коментари: 0 Гласове: 1
"Ние говорим,че това е тайно общество на дегенерати,хомосексуалисти,и с преплетени тук тям психически болести,но може би ние бъркаме?Не,за това вече се пише открито.Напр.в 
малкото списание "One"- брой от август 1956 гфд.,списание на честни хомосексуалисти.в 
Сан Франциско.На стр.9 пише -"При съвременната социална и културна система хомосексу-
алистът автоматично се оказва член на световното масонство".По-точно не може да се ка-
же.,че масонството е принципиално тайно общество на хомосексуалистите.В края на стати-
ята пише - Както останалите мои братя и сестри аз се радвам,че съм хомосексуалист,аз се
гордея с това".Психиатрите смятат,че по*голямата част смятат,че са избрани и се гордеятс
хомосексуалността си.Не всички евреи са такива,но евреите се смятат за божи народ и елит
Знаменитият психиатър Август Форел /швейцарец /,в книгата си "Половият въпрос" на стр.
243 той пише,че масоните са хомосексуалисти,че хомосексуалистите винаги са склонни да 
създават тайни общества и братства от масонски тип.. и с радост се присъединяват към тях.Масоните управляват много политици чрез шантаж,че ако не слушат ще ги дискредити-
рат в обществото.Достоевски прямо е писал -Ако някой погуби Русия,то това ще бъдат не анархисти,не комунисти,а проклетите либерали.
Г.Климов за норманската теория -през 10 век норманите опустошили цяла Европа,били 
крайно агресивни и хомосексуалисти,явно не всички,но вождовете им са били такива.Те гра-
били,убивали и опожарявали цяла Западна Европа.Това са били скандинавци ,днешните 
норвежци и шведи.Правили са това с невероятна жестокост и агресивност,безцелно са уби-
вали заради убийствата.Тази шайка от хомосексуалисти от севера убивали наред мирните жители.

Категория: Технологии
Прочетен: 145 Коментари: 0 Гласове: 1
 Думите на Христос,кгато е дошъл при юдеите са:  Вашият баща е дявол.и трябва да прекра-
тите поклонението пред дявола.И изведнъж той се оказва посланик на дявола.Трябвало е,тези,които са преписвали Библията поне да я чистят грамотно или смятат,че всички са пълни идиоти.Какво е основното отличие на юдаизма от християнството?Юдаизма призна-
ва за месия божи Мойсей и чакат новият месия.Християните смятат за месии божии Мойсей
и Христос.Т.е.единственото им различие е непризнаването на Христос за месия у юдеите.
Хората не четат ,а приемат на вяра това,което им се проповядва.В очакване на края на све-
та са се самоубили стотици хора през последното хилядолетие.А той не настъпва и не нас-
тъпва.Съществува книгата Тания  -тя е на сектата на хасидите,почти всички милиардери евреи са хасиди /юдеи /. В нея се казва,че когато се унищожи цялото човечество,само избра
ните хасиди,600.000 човека,потомци на левитите,ще преминат на безтелесна форма на съ-
ществуване като шестата раса /Рьорих,Блаватска /.Тези идиоти не разбират,че когато напус-
нат своите физически тела,тогава Йехова,техният Бог,чието име се превежда като - този,кой
то е бил,е и ще бъде,те ще се окажат без физически тела.И тогава,каквото са си изработили
в тоя живот ,това и ще получат и най-вереоятно ще се окажат в тези джунгли,които Светлана Левашова е описала,т.е. в ниските астрали и тях щи ги изяждат напълно.И тези хора,които
имат милиарди трилиони вярват в този маразъм.
Терминът тъмна материя е въведен от физиците.90% от материята е тъмна,както и 98.5 % от ДНК не е изучена.Тъмни сили не означава цветът им,а техният манталитет,действия раз-
бирания.Напр.името на дявола е Луцифер,т.е. носещ светлина.Бог Йехова също казва,че ще 
донесе светлина на своя избран народ,но за останалите народи това ще бъде мрак и хаос.
в действителност този,който наричат на Земята дявол е изумително красиво същество,мъж
и всички жени биха се влюбили до уши в него,и няма никакви копита и опашки.Въпросът не е във външността,а във вътрешното съдържание.Т.е. при дявола има несъответствие между 
външният вид и вътрешният мир.
Много хора,чели книгите му са спрели да пият и пушат.Те са го правили,защото не виждат смисъл в живота си.От какво получават китайците спирт?От канализацията,преработва се
и се получава спирт,водка.представете си китаец,седящ на тоалетната чиния и произвеж-
дащ водка,която се внася в Русия и ще се откажете да пиете.
Категория: Технологии
Прочетен: 514 Коментари: 5 Гласове: 0
 В САЩ духовност няма и не може да има по една причина.Един мой приятел американец
ми разказа,че американците снимали филм за Чернобил и го прожектирали го в САЩ.По
време на аварията един руснак ,който работел там,за да намали щетите е трябвало ръчно
да открие клапаните.Този човек скочил в тежката /радиоактивна / кипяща вода.никой не го е 
карал и заставял да направи това.Той доплувал до клапаните,отворил ги и загинал.Америка-
нците не разбират защо го е направил иникога няма да го разберат.Говорят за загадъчната 
руска душа.Американците четат Кейси,който е предсказал,че ще оцелее само Русия.Те си 
въобразяват,чеако унищожат Русия и се преместят на територията й и там ще процъфтяват
и живеят.Г.Те не разбират,че русия не е територия.защо много територии,които са откраднати от нея като Аляска - защо в тях нищо не се случва?У Кейси не е написано,че ще има духовен ръст на Аляска.Даже ако се случи да унищожат коренното население на Русия
 /в което се съмнявам/ и да дойдат да живеят тук,никакво чудо няма да се случи.
По отношение на озоновия слой - по данни на НАСА за 10-15 год.той трябва да изчезне на-
пълно,т.е. от 1990 до 2000,максимално до 2005 год.и ние трябваше да умрем с целия живот
на Земята.А ние сме живи.Левашов може да генерира озон.Тогава започват да го посещават спецслужбите.Предлагат му удобства,ако изпълнява техни задачи.Т.е. те са убедени в спо-
собностите му,за разлика от някои други.Левашов отказва ,ако са в разрив с убеждениата му.Тогава те се опитват многократно да го убият.Той е човек с огромни способности,преми-
нал ,т.е.винаги е бил на страната на светлите сили.
По отношение на Чернобил -той почиства радияцията и тя е 6 пъти по-ниска от тази в Москва.А парите за тази цел са усвоени от други лица.
Категория: Технологии
Прочетен: 280 Коментари: 6 Гласове: 1
 Генетичната паметна ДНК е в основата на регенерацията на клетсите ни и в ембриогенеза-
та.Нашите хромозоми излъчват кохерентен лазерен лъч,те са като малки лазери и те са милиарди.Всеки от тях пазчита генетическата информация и може да я предава на разсто-
яние,от клетка в клетка.Всичките ни 200-300 милиарда клетки тряубва да знаят всичко една
за друга и то моментално.Молекулите на ДНК могат да отблъскват от себе си такива фанто-
ми.Т.е. ДНК може да се изпраща на големи разстояния.
Левашов е обяснил това,макар и да е сложно за нас -тоава е първична/тъмна/материя,която се отделя във вид на фантом от всяка биологична система.Сега физиката доказа ,че 90% от
материята е тъмна материя,и фантомът на ДНК работи чрез тъмната материя.Фантомът е доказан и от откривателят на СПИНА-Монтение.Левашов създава холограма при разглежда-
не на снимки.С тия знания може да се създаде гигантско оръжие,което е мощно.Речта на чо-
века е генетическа информация,която кодира не тялото ,а тя се явява квазигенетически ма-
териал.Гените се явяват образни текстове,понеже речта е система от образи.Белтъчните ге-
ни изпълняват функцията на текст,понеже последователността на нуклеотидите се явява текст,независимо от езика.Т.е. не е важен езика,а мисълта на човека.С речта може да се въздейства на растенията или с мисли.Всекихчовек е като малък Бог,мозъкът му има колосални възможности.Може и да не говорим,а само да мислим,това е телепатия.Когато се 
предава генетична информация на разстояние,гените са текстове,,а те са мисъл,т.е телепа-
тия.При тези опити е установено,че мозъкът на учените също влияе на опита и се избират определени хора ,напр.ако са пияни,това също се предава.
Когато Левашов пристига в Калифорния,където е имало колосална суша,той е предизвикал дъждове./От дете е забелязал тази си способност да влияе на времето/.Там от 6 год.е имало суша и са купували вода за огромни суми.Левашов е предизвикал дъждове,които се леели месеци,като в началото му се смеели естествено.Друго потресаващо е,че той е пре-
дотвратил земетресение в Калифорния.Това е било цунами с височина на вълната 100 метра,което би смляло цялата Земя почти и пак никой не го е забелязал.Друго което е направил е зашил озоновата дупка,където не е достигал 40% озон вече,който се е натрупвал милиарди години.Ние можехме да пострадаме от ултравиолетовата радиация.Левашов е забелязал,че когато работи мирише на озон,и с големи усилия за няколко месеца е възстано
вил озоновия слой.Друго дело-мислено слага бариера между чудовищното торнадо в Мекси-
канския залив,от която торнадото отскача под прав ъгъл.Това вече е било забелязано.
Левашов е бил йерарх,човек с много превъплъщения,достигнал много високо ниво в разви-
тието си,който е отказал милионите на Ротшилд,за да го лекува.той е създал растения,в кои
то водата не замръзва през зимата.Руските спецслужби го наказват,като убиват жена му,а след това и него.

Категория: Технологии
Прочетен: 236 Коментари: 0 Гласове: 1
 Н.Левашов е роден в СССР,потомък е на княжески род,но е възпитан в нормално семейство
Завършил е физика,емигрирал е в САЩ,където е живял 16 години.Интересни са книгите му-
Нееднородната Вселена,Зеркало моей души,Сказка о Ясном соколе.Гаряев като генетик се 
интересува от една страна от работата му.Хората се заблуждават,че здравето зависи само он наследствеността,т.е.генетическия апарат .Да,това е съществена част,но не единствена.
Генетическият апарат обуславя обмяната на веществата у човека.Гаряев открива т.нар.фан-
том на ДНК.Чрез лазер той изпраща късче ДНК на пусто място в чиста вода и с учудване се
установява,че приборите регистрират там ДНК /звукът ,който издава ДНК /.Преди опита там
няма нищо,на осцилографа се регистрира фон.Фантомът на ДНК е това ,което остава след 
нея,т.е. някаква следа от нея.но,когато работим с непосредствено с препарати на ДНК,не
само с тях, но и с колаген и рибозоми,възникват много интересни колебателни звукови със-
тяния-звукови спектри,които Гаряев е снимал десетки метри на фотолента,той е открил без-
конечно разнообразие на тези спектри,там са намерени повтарящи се функции на 5,10,15 
минути-сравнява се със сложна песен с повтарящи се припеви.Това е фундаментално явле-
ние,характерно за всички линейни системи,т.е.паметта им при начален модул на възбужде-
ние..След 6 години Гаряев отново повтаря опита си в Института по високи температури към РАН на акад.Фортов.Каква е връзката с Левашов?Фантомният ефект е паметта на генетич-
ният апарат,който използва всяка система за своето строителство.Защо е необходима тази 
връщателна памет на ДНК,колагена и рибозомите? Когато гущерът загуби опашката си,или
нарежем червея на парчета,при тях започва регенерация.При човека регенерират само черният дроб,косата и ноктите.За да стане регенерацията е необходима памет за това,
което е било.Тя е необходима и за ембриогенезата,за да може ембриона да знае и помни 
в какво трябва да се превърне.

Категория: Технологии
Прочетен: 2589 Коментари: 3 Гласове: 2
Всички хора боледуват.Какви са причините за болестите?Много от болестите човек донася от своите минали животи.Това е странно ,но е факт.Йогите говорят за т.нар. карма,религии-
те за греховете -ако човек греши,ще попадне в ада и там ще отговаря за тях.За да убие,чо-
век трябва да изпадне в особено,зверинно състояние.Ако убива повече пъти,то  неговата 
психика се деформира и той живее вече по друг начин.Тези постъпки не изчезват безследно.
Ако в миналия си живот човек е вършил престъпления,то неговата душа /същност /е била 
структурирана,преобразувана по тези погоци ,а тези потоци позволяват да влезнат в същно-
стта му същества от низшия астрал.Това са същества,които са живели на Земята,след това са умрели и са преминали на друг жизнен принцип,те са станали вампири,т.е.те не могат са-
ми да получат енергия за да живеят и я получават като пиявици от някои хора.Техният организъм бързо се износва На тези места ,откъдето се изсмуква енергията,клетките се трансформират,блокират се и възниква рак. 90% от раковите тумори са свързани с енергий-
ни пробойни не само във физическото тяло,но и ефирното,астралното и другите ни тела.Т.е.
простъпките в миналия ни живот позволяват тялото ни да стане храна за енергийни вампи-
ри.религията знае за този процес,не може да го обясни и говори,че има ад и рай,Ако при се-
гашния си живот,в това си въплъщение  човек не може да достигне определено ниво,той по-
пада в качествен срез,който отговоря на низшите астрали и често става тяхна храна.
Запомнете,че всяка ваша постъпка в миналото,сега и в бъдещето не остава без следа.Вие 
сами създавате кармата си.Когато настъпи краят на живота ви,вие просто загубвате тази 
обвивка,т.е. вашето тяло.След 300-400 год. или след 3.4 години отново се раждаме и живеем
отново.Съвременната наука установи,че стареенето произтича не от стареенето на клетките,те се обновяват непрекъснато и за 15 год.се обновяваме напълно.т.е. смъртта не идва от стареенето на клетките.Вашетофизическо тяло не може да обезпечи еволюцията на
душата ни и става нулиране,смяна на материалната ни обвивка.Същвостта ни не съответ-
ствува на физическото ни тяло.И вашата същност се освобождава .Хората излезли от клинична смърт,говорят,че в началото виждат мъртвото си тяло,което лежи,виждат светъл
тунел и това е за всички,вярват или не вярват.Законите на природата са за всички.Всеки 
трябва да знае,че смъртта не е ужасяваща и тя не е краят.Защо същността /душата /отново
и отново се въплъщава във физическото тяло?Докато не достигне определено ниво на раз-
витие ,тя не може без него.То се явява енергостанция,която преработва храната в енергия,
която е необходима за натрупване на потенциала на същността.
Категория: Технологии
Прочетен: 201 Коментари: 0 Гласове: -1
Н.Левашов отговаря на забавен впрос за евреите:защо тмните сили са създали евреите хер-
мафродити?Хермафродитизъм има не само у евреите.Но не тъмните сили са създали евреи
те хермафродити,а тъмните сили са раса на хермафродити.Сред евреите той е най-изразен у левитите,защото те са преки потомци на бога си Йехова,у тях няма обрязване.У тях в за-
висимост от фазата на луната се сменя пола,или женски или мъжки.Когато такива гени попа-
дат в други хора,те изявяват сексуална патология.Сред евреите има 70% различни сексуал-
ни патологии,започвайки с хомосексуализъм и др.,и 70% психически нарушения / става дума
за юдеите /.Т.е.здрави почти няма при тях.хермафродити са били тези от сивата раса,която 
трябва да се отличаа от сивата подраса /това е топологически термин - смесване на две ра-
си,бяла и черна в случая /.Всички семити принадлежат към сивата подраса,учените са въ-
вели специално наименование -сива средиземноморска подраса.Това е научен термин,кой-
то се използва в антропологията.Те се обиждат,че ги отнасят към подраса.Но в Европа има 
много нации,които също се отнасят към подрасите - по-голямата част от италианците,испан
ците,французите..За гърците въобще не говоря.Днешните гърци нямат никакво отношение към древните гърци /четете Платон -това са били славяно арии / .Кажете,а много ли са били
гърците с висок ръст,сини очи и с европеиден вид?Дм.Байда и жена му са правели разкопки в Гърция,италия /древен Рим също не е имало / и са изкопали мнотго мозайки,в Испания също ,и винаги са намирали свастики.за това се мълчи въпреки стотиците следи.Но сега 
има интернет,снимки на тези находки и информацията достига до всички,колкото и да не 
им се иска на тъмните сили.
Категория: Технологии
Прочетен: 353 Коментари: 5 Гласове: -1
 РН на здравия индивид е около 7.35,с много малки отклонения,защото РН се поддържа с по
мощта на буферните  системи и отделителните органи.При еволюцията на нашата раса е 
станало така,че ние сме повече защитени против киселите продукти,можем да ги неутрали-
зираме много по-лесно,отколкото алкалните продукти.За да придвижим РН на плазмата в 
алкална посока е необходимо да прибавим към нея разтвор на натриев хидрооксид 40-70 
пъти повече,а съответно в кисела посока ,трябва да прибавим солна киселина 327 пъти повече.Разликата е 10:1.Т.е. запасът от алкални в-ва в кръвта е 10 пъти повече,отколкото ки
селинния запас.Ролята на нашия храносмилателен тракт е да произведе с помощта на сим-
бионтните микроби ацетоцетна киселина за цикъла на Кребс в клетките.В зряла възраст то-
ва не винаги става и ние се чувстваме уморени,без енергия.Тогава можем да приемаме 2 пъ-
ти дневно вода с лъжичка мед и домашен ябълков /плодов / оцет.Той ни дава освен енергия
и множество микроелементи,а понеже съдържа силиций,те зи микроелементи могат да се 
усвоят.Също съдържа и витамини.Нормалното РН на кожата е кисело - 5.5,на урината също.
РН на стомаха е силно кисело.Организмът ни отделя всеки ден 5-6 литра стомашен сок,от 
който само 0.5 литра отива за храносмилането,а другият преминава в кръвта и разгражда старите клетки.

Категория: Технологии
Прочетен: 312 Коментари: 0 Гласове: 2
 Сега се говори какви красиви и умни деца се раждат от смесването на негри и бели хора.Но
ние трябва да разберем,че всички негри се отнасят към друг биологичен вид.Пллътността на
костите у всички африкански народи е друга в сравнение с всички земни биологични видове
обмяната на веществата им е друга и за тях се пускат специални лекарства.Т.е. те просто са други.По отношение на красивите и умни метиси:от този момент нататък започва процес
на деградация.В началото той има скрита форма,т.е.процес на натрупване на грешки.В нача-
лото деградацията не се проявява външно,а в поведенческия алгоритъм на човека- това е 
отношението към властта,парите и секса.след това процесът на дегенерация преминава в
открита форма.Напр. в  Америка 95% от престъпността се дължи на потомците на смесени
те бракове.На следващия етап започва деградация на имунната способност,умствените спо
собности и генетически отклонения.Сега се забелязва,че броят на раково болните в целия
свят непрекъснато нараства.Една от причините е нарушаването на структурните блокове в
нашия организъм и неслособността да се съпротивляваме на болестите,т.е.угнетение на 
имунната с-ма.Подобно влияние наистина имат и лекарствата,неправилното хранене,ГМО,
ваксините.Но те само се натрупват върху тия генетични проблеми,които вече има.Ако по-
гледнем на броя на родените през последните години олигофрени, идиоти и дебили,ще ви-
дим,че броя наболниците за тях нараства по целия свят.Ако видим средния бал на коефи-
циента на интелигентност в Америка,то той неотклонно пада,намалява се образованноста на хоратаи главно способността за самообучение.Нараства броя на децата с болестта на 
Даун,които имат една двойка хромозоми повече /т.нар.слънчеви деца /.Казван ни,че това е спонтанна генетическа мутация,когато майката ражда след 40 год.,но в действителност не е така.Тези деца си приличат толкова много помежду си като близнаци, което говори за гене-
тическа връзка.Защо хората толкова се грижат за чистотата на кучешките раси,папагалски-
те,гълъбите  и др.,а не се замислят за човешките.Външното сходство между расите не тряб
да да ни заблуждава.Не е изключено,че биологическите процеси в тях протичат по различен
начини и смесването им довежда до неконтролирани генитически мутации и изменения.
Молбата ми към жените е ,ако искат да имат здрави и хубави деца внимателно да избират 
партньора си.
Категория: Технологии
Прочетен: 424 Коментари: 1 Гласове: 2
Последна промяна: 12.06 21:34
"Стана модно да се твърди,че расите не са нещо повече от социални конструкции,които не са обусловени биологично .Крейг Вентър,който стана известен с работата си по разшифро-
ването на човешкия геном заявява,че понятието раса няма нито генетическа нито научна
обосновка.Здравият смисъл ни подсказва,че е глупост да се поставя под съмнение същест-
вуването на расите.Не е възможно да объркаме скандинавеца с австралийския абориген. и 
не е възможно скандинавката да роди абориген.Науката утвърждава,че расата е важна био-
логическа категория.Какви са доводите на хората,които твърдят,че расата е необоснована 
научно: 1.Генетическата изменчивост в пределите на  расата е изразена повече,отколкото 
между расите.В 1972 год.харвардския генетик Ричалд Левонтин твърдял,че 85 % от  генети-
ческата изменчивост се среща в пределите на всяка  раса, а на междурасовите отличия се падат 15% наследствена изменчивост.На това основание този професор дошъл до извода,
че самото название раса е опасно и трябва да се откажем от него.Това съотношение 85 и 15
% наистина съществува,но тези 15% междурасови отличия имат голямо значение.Напр. -чо-
вешкият геном има 46 хромозоми,мъжът има игрек -хромозома,която е малка,а жената няма 
такава.Но от нея идват големите различия между половете,разликата в някои органи.Всеки,
който смята,че расите са илюзия у човека,трябва да допусне,че така е и у породите кучета.
27% от генетическата изменчивост се пада на различията между породите.Това е повече от 15% у хората,но и при кучетата вътрепородната изменчивост също е по-силно изразена от-
колкото междупородната.Но това не значи ,че породите са илюзия.Породите кучета порази-
телно се отличават помежду си.2.Расите плавно преминават една в друга в местата на съ-
прикосновение.Но между континентите съществува резки расови различия.Съществуването
на междурасови хибриди не опровергава съществуването на расите.Напротив,потвърждава го.Междурасовите хибриди съществуват само защото съществуват расите.Ако расите био-
логически не съществуват,то как тогава ние определяме расовата принадлежност на чове-
ка по един малък фрагмент ДНК или по формата на черепа? В 2005 год.д-р Нийл Риш про-
вел изследване на ДНК на 3600 човека,които сами се определяли като бели,черни азиатци
или латиноамериканци.В резултат расовата принадлежност била определена с точност 99.9
%. ДНК не лъже.Японците се отличавали от китайците с 90% точност,а на външен вид това е доста трудно.Формата на черепа също издава расовата принадлежност.Д.р Стивът Аусли и
сътр.с точност определяли черепите на бели и черни в 80% на основание само на две хара-
ктеристикиСъдебните антрополози лесно и точно определят расите на труповете.Расови от-
личия има по:цвят на кожата,строеж на костите,хормонални нива,продължителност на бреме
нноста,скорост на развитие,размери на мозъка,очите,гениталии,тип косми,тип кости,разпре-
деление на мастната т-н,начало на пубертета,продължителност на животачестота на близна-
ци,на късогледството,. и т.н.Продава се лекарство за сърд.недостатъчност BiDii само за чер
ни,понеже нашите л-ва не им действат.генът на сърповидноклетъчната анемия се среща у 
всеки четвърти само в Западна Африка.
Категория: Технологии
Прочетен: 309 Коментари: 11 Гласове: 1
 В Библията са описани две сътворения на човека."В началото бе словото".Бог е сътворил
небето,земята и т.н.и човека по свой образ и подобие- мъж и жена и име казал:плодете се и
се размножавайте и обладавайте земята.Във нас се намира частица от Бога.на осмия ден
Господ Бог видял,че Земята е пуста и се вдига пара,няма дъждове и няма кой да я обра-
ботва /возделывания /и създал от земния прах Адам,вдъхнал му дух и получил човешка ду-
ша /клонинг /.Първите са децана на бога,а вторите клонинги.И сега у някои хора няма нито 
душа,нито съвест.Сега се появява информация,че има хора клонинги,даже има апаратура,
която позволява да се определи човек ли е,или клонинг/у тях има други колебания,излъчва-
ния инфрачервени,други вибрации-физическите им показания са различни.Сега на Земята
нарастват нискочестотните енергийни потоци,увеличава се рязко смъртността на хората,те ги заставят да нервничат,плачат,Трябва хората да преминат на по-високи енергийни честоти.- И.Пелихова.
Акад.Андрей Тюняев-председател на академията за фундаменталнии науки на Русия.-
Появата на човека и хората според Библията / става дума за древен източник на Вехтия за-
вет /.    27..И сотворил Бог человека по образу Своему,по образу Божию сотворил его:муж-
чину и женщчину сотворил их  28. И благословил их Бог и сказал их Бог:плодитесь и размно-
жайтесь,и наполняйте землю и обладайте ею........
След известно време  :  5. Не было человека за возделывания земли /обработване / ... 
7. и создал Господ Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни,и стал человек душею живою.  8. И взял Господ Бог человека и поселил его в саду Едемском,чтобы
возделывать его /обработва /   22. И создал Господ Бог из ребра,взятого от человека жену,
и привел ее к человеку....  25. И были оба наги /черно племе в Индия /,Адам и жена его....
Т.е. в началото Бог е сътворил хората,своите синове и дъщери,по свой образ и подобие.
След това е създал Адам и Ева-това вече не са хора,а съвсем друг клон от населениено на 
Земята,те имат съвсем други потомци,с друг манталитет,физически показатели.Адам е първото същество,което е създадено от:земния прах Когато потомците им се разселили по 
земята,те видели там градове с хора,които изтребвали.
Категория: Технологии
Прочетен: 135 Коментари: 0 Гласове: 0
<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: radostinalassa
Категория: Технологии
Прочетен: 62411
Постинги: 137
Коментари: 167
Гласове: 111
Архив
Календар
«  Юли, 2017  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31