Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Съвети за безболезнен живот
Автор: radostinalassa Категория: Технологии
Прочетен: 236932 Постинги: 489 Коментари: 744
Постинги в блога от 12.10.2017 г.
"В Холивуд има филм,в който показват Орфей като негър.Причината била,че определен % роли трябвало да са за негри /явно трябва да свикваме с цвета /.У нас е прието ,че Аспарух е създал България в 681 тод.Това означава,че дотогава тя или е била разрушена,или не я е имало .Какво казват документите.В 7 век е имало автор - Константин. Той е дошъл на нашия свети събор от Сирия.Той казва,че ако са го били изслушали,с тях не би се случило това ,което е ктанало при войната с България през 625 год.т.е. Константин Апомейски официално признава България на събора в константинопол.Това е  била и религиозна война между 2 версии на християнството.
В историята на лонгобардите 568 до 744 год. - нощем ,когато някои почивали,на тях внезап-
но нападали българи,убили множество ,като убили и самия княз Агелмунд и взели в робство единствената му дъщеря.Те са се намирали на територията на северна Италия. В 6 век.ние вече сме имали и държава и войска,за да нападаме и Константинопол,и Северна Италия.
В 6 век има т.нар.равински космограф,където е отбелязана думата българин.текстът е - В Тракия ,Македония и Долна Мизия живеят само едни българи.Тази карта е съставена 100 год. преди 681 год.
В 6 век хрониката на владика Йоан Никиуски е показано,че Мизия се нарича провинция България.Там се говори,че роденият в гр.Залдаба /Шумен / Виталиан се вдигнал в 516 год.срещу император Анастасий.
Т.е. българите са си били тука,не са пристигали отнякъде и са воювали с Византия.
В 538 год.Теофан пише,че в Скития и Мизия  се вдигнали двама български княза с много българи и други.значи в 5 век е имало държава с князе.
В 480 год.Йоан Антиохийски  - византийският император Зенон е бил принуден да се съюзи с българите,които живеели между Цариград и Адриатическото крайбрежие.  - това са целите балкани.......
Категория: История
Прочетен: 246 Коментари: 0 Гласове: 3
"Ако склавени,сакалиби,словени,склабои, тогава кои са славяни и кога се е появило това име най-напред.след 4 години труд и изследвания на 22 човека дойдохме до първия източник,който е използвал думата славяни.Това е Винко  Прибоевич,хърватски историк от средата на 15 век,остовател на панславянската идеология.Бил е част от Доминиканския орден около 1522 година.Автор е на труд за произхода на славяните,където той прославя древните илирите и древните славяни като предци надалматинските хървати.Във Венеция той е произнесъл думата славяни на латински език.Той е имал предвид само и единствено хърватите ,като потомци на илирите.Това е политическа идея за освобождаването на хърватите от Австро-Унгария.Т.е. той е извел политически термин славяни,а не етнически, езиков или научен.За него славяни са само хърватите.
В 1766 година в Русия е намерен документ - в него има термин славяно-руски /славено-российский язык / от Казанската семинария при Екатерина Велика.Това е бил политически термин.Само в Русия е намерен такъв термин славяни.В"Хроника славорум",12 век,това е полска хроника.Но тая дума не е славяни,и там се говори за полабски народи,описва се бита им.
Също когато Мохамед се е сражавал с Рим,има документ,където пише,че той е имал много 
 /преводът е славенини /,а къде в Арабия има такива.Т.е. били са пленници.
Казват и,че Прокопий Кесарийски е писал за славяните.той е живял между 500-565 год.Той се е родил в Палестина.В руските източници пише,че от 527 до 5 31 год.той е бил заедно с велизарий в  източните области на империята ,взимайки участие във войната с Персия.
Какви славяни да има там.В 532 год. той се намира в Константинопол /там също няма землище на славяни.Явява се очевидец на въстанието Ники и т.н. 
Категория: История
Прочетен: 197 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 12.10 21:25
Лъжите в българската история:
Достъп до историческите документи са имали само жреците,които са ги разглеждали и 
тълкували.златно правило в историята е : Има документ - има история, няма документ - няма история.Голяма част от твърденията в историческите учебници не се базират на нищо.
 - Свещената крава е,че дума "славяни" до 16 век не е имало.Тези народи,които днес получават етикета славяни,не са се наричали така.Доказваме,че други думи са се превеждали като думата славяни.
 - Твърдението,че траките нямат нищо общо с днешниябългарският народ.
 - Доказваме,че българите нямат нищо общо с тюрките.
 - Неверно е ,че бог Тангра е бил български бог до христианизацияна ни.
 - Също,че България е създадена през 681 година от хан Аспарух.
Думата славяни се е превеждала така от думите склавини,склавой,сакалиби и словени.Това
са 4 различни думи. Склавос,склавий се превежда като роб,безправен човек,пленник.
Защо тази дума не е равна по значение на думата славянин? Напр.на каменната колона, наречена Сюлейманкьойский надпис,намерена до село Сечище,до Нови пазар.На отпечатъка на този текст  е видна думата "склабон",а българските историци са го превели като "славян". И естествено ако видим съдържанието на текста,веднага става ясно,че става дума за хора,които са били тогава победени от гърците.
Теофилакт Симоката ,7 век пише - " Когато ромеите се приближили до гетите, искам да кажа до склавените / това е било тяхното старо варварско име /, те загубили желание за борба".
т.е. думата гети е равна на думата склавени.Написано е в "История" ,стр.246,кн.7, 2 ,том 5.
Къде се е намирала тази Склавония? Тя се е намирала на границата между днешна Унгария Румъния и част от Сърбия,т.е. древна Панония.
Думата "сакалиби"  - тези хора въобще не са били славяни по техния бит,език и т.н.
Каменна колона в България - на гръцки е написано "склавой" и е преведена като  славяни,двете в никакъв случай не се припокриват - това  са го превели наши историци.
Друг документ е Дукляновата летопис от края на 12 век.Преводът е : "Двата народа силно се обикнали един друг,т.е. готи,а те са славяни,и българи,а най вече за това ,че двата народа били езически,и у тях е бил един и същ език". Тази летопис е написана на латински език,и нашите историци превеждат думата,която е там некоректно като славяни.
Думата словени - Черноризец Храбър,който се явява продължител на създаването на азбу-
ката за първи път използва думата словени.Тогава ние сме били вече християнизирани -началото бе словото.Той е имал предвид грамотни /  от слово / хора.Нас ни учат,че в края на 7 век Аспарух се съюзил със 7 славянски племена.Но такива племена  и такава дума не е имало.Теофан Изповедник казва,че тогава е имало битка между българи и ромеи,които загубили.Императорът избягал след страшния разгром.А ромеите току-що били победили арабите.Всъщност това са били седемте скитски племена от Панония до Черно море,за които говори Херодот,пет века до Христос.,т.е. - 484 год /хиперборея /.На картата на св.Йероним /Софроний / ,4 век - той говори за 7 гетски /готски / племена,които живели на север,които учените хора наричали гети и готи.Те са били един народ.Текстът е на латински.....

Категория: История
Прочетен: 169 Коментари: 0 Гласове: 1
 "Не бива да се измислят думи и факти,които не съществуват на историческите документи.
Ние изследвахме българската история на базата на това,което са писали българските исто-
рици,и на базата на българските музеи,библиотеки,документи,и други източници,свързани с България.Аз не съм твърдял,че славуни като хора не е имало.Аз твърдя,че в резултат на 
нашите изследвания от 2011 год.на нашата немалка група /вече са 15 човека /,че първият 
запис на думата славянин е била във времето на Винко Прибоевич.Записът на думата се е появил по-късно на латински език.Той е разпространен от Мавро Орбини,който е живял и писал в средата на 16 век няколко десетилетия след В.Прибоевич.М.Орбини е също от нашето голямо Балканско семейство.Думата славянин се е появила по времето на Екатери-
на Велика - 1762 год.В Лаврентиевата летопис от 1348 год.има изменение на думата "словенски" в превода на руски на "славянски".опонентите ни твърдят,че това било едно и също,начин на произнасяне .Думата слово е различна от думата слава според нас,имат различно съдържание.Ние не намерихме и нито една държава Славяния.,не намерихме и група народи да са се наричали славяни.Приканваме руските историци ако са намерили нещо такова на дискусия..Обвиняваха ни,че работим за британците,за евреите и т.н.Моето лично мнение е ,че у нас е имало един древен народ .Дали е имал една държава с един език е сложно да се каже.Т.е. един народ с един език,който се е изменил благодарение на официализираните локални диалекти,които техните царе,князе и др.са правели официален държавен език.Това е първото разделение между нас,което е чисто политическо.Погледнете на имената на градовете,реките,селата в Румъния как родно звучат те.Там след Първата световна война са направили значителна езикова реформа.При социализма по времето на Чаушеску,цялата част по долното течене на Дунав до Карпатите са слушали българско радио,гледали нашата телевизия,говорели с нас на български без грешки.
Чисто научен подход за това,че ние сме единен народ - Методът включва антропологически,
археологически,писмени източници,генетичен анализ,езиков анализ, и изследване на бит,обичаи и материална култура.Той показва ,че не само българи с руснаци,но и българи със сърби,чехи,поляци,украинци
Ако погледнем на древния славянски календар,на дните от седмицата ,имената на месеци-
те,ние виждаме,че практически са еднакви.На нас са ни променили не само имената на държавите,на народите,но и имената на календарната система,което е много важно,защото това е космогония.Днешният календар е и крив,и даже не е логичен.Напр.месец септември е девети месец,а думата означава седми,октомври е осми,ноември е девети,декември е десети.Това се е правило,за да се промени същността на хората.да зе раздели нашият общ единен някога народ.Това е старият римски принцип - разделяй и владей.Всъщност той не е и римски.Същността е в това,че ако ние разберем какво са направили с нас за 500 години ,или даже за последните 200 години,са направили с нашите държави,става ясно,че това е път за нашето унищожение.Няма наши народи без братоубийствени войни.По горните научни критерии ние се явяваме единен народ.....1 част.
Категория: История
Прочетен: 742 Коментари: 6 Гласове: 3
Търсене

За този блог
Автор: radostinalassa
Категория: Технологии
Прочетен: 236932
Постинги: 489
Коментари: 744
Гласове: 339
Архив
Календар
«  Октомври, 2017  >>
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031