Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Съвети за безболезнен живот
Автор: radostinalassa Категория: Технологии
Прочетен: 217630 Постинги: 434 Коментари: 610
Постинги в блога от 08.07.2017 г.
 Да вземем за пример болестта енцефалит.Причинителят попада в кръвта на човека и  запо-
чма първият стадий на болестта,който има симптоми на ОРЗ или грип.С това организмът лесно се справя за няколсо дни.По-късно в продължение на месец все едно нищо няма но
болестта прогресира и поразява синапсите и другите нервни окончания.Започва втория ста-
дий на болестта,която у 50 и повече % от болните довежда до парализи или сериозни нару-
шения в психиката.Характерно е ,че на този етап лекарите не могат нищо да направят и са-
мо свиват ръце.Т.е. в началото причинителят се побеждава от ортанизма,но при това някъ-
де в организма продължава да се развива и там поразява синапсите.Но как така?Когато е бил в кръвта,имунната с-ма го е победила,но там,където няма имунитет той се размножава.
Лекарите свиват ръце,ние не знаем защо.Хипотезата за Хидрата прекрасно обяснява фено-
мена.Тялото на Хидрата не се пресича с кръвоносната с-ма,иначе имунитетът ни би я заду-
шил,а в самото й тяло няма имунитет освен собствения й слаб имунитет.И този неин слаб имунитет не ке справя с причинителя на енцефалита,който в края на краищата започва да 
разрушава тялото на Хидрата,в случая свързванията към синапсите в мозъка.Когато се разруши тялото на Хидрата в тези места,се открива достъп на имунитета на човека непос-
редствено към причинителя на енцефалита и  започва борба на имунитета с последствията от разрушеното тяло на Хидрата и с масивна гибел на свързаните нервни клетки на човека.
Но когато имунитетът се справис последствията,то тъканите на човеко.са вече безвъзврат-
но разрушени - и човек се превръща в безнадежден инвалид.Аналогия има и с някои други
инфекциозни болести.Казват ни,че причинителят попада в организма и започва инкубацион-
ният процес.Къде става това?В кръвта?Но там причинителят щеше да е убит. веднага.А най
спокойно той се размножава в тялото на Хидрата,което топологически е изолирано  докато 
не достигне критическа маса,която довежда до начало на масово отмиране на тъканите на Хидрата.вВ резултат токсините и продуктите на разпада се оказват в кръвта и настъпва токсичен и бактериолотичен шок,с който нито имунитета ,нито дренажните свойства на кръвта могат да се справят.Струва си да си спомним средновековните картини на чумата.
Черни язви на лимфвш.ите възли...Тук също има инкубационен поцес,който протича в тяло-
то на Хидрата,и вече с толков токсини организмът не може да се справи.Напълно е възмож-
но земните микроорганизми да не причиняват никаква вреда на тялото ни.А самата Хидра
като по-низше същество няма защита и силно страда от микробите,които я атакуват и пара-
зитират на тялото й.Обсъжда се вариант,че част от вирусните са били опит на предходните цивилизации да победят Хидрата чрез специално разработени вируси.Така масивната ядре
на бомбардировка на Земята може би е била санитарно очистване.Но част от хората са я преживели преди 200 години.Продължението следва.
Категория: Технологии
Прочетен: 128 Коментари: 0 Гласове: 1
 Първият когото са диагностицирали със СПИН е бил американският тенисист Теш,който е
преживял с тая болест 15 години.Това,което ме порази е ,че жена му и двете му деца са би-
ли здрави,като те живеели заедно.Второто е,че статистиката е била ужасяваща и би трябва-
ло болните да се увеличават в геометрична прогресия и в 2010 год.би трябвало да не оста-
не нито един здрав.това не стана даже в африка,където уж всеки втори едва ли не е бил болен.Защо е така?Аз прочетох много литература по въпроса и се запознах с движението
СПИН дисидентство.Очевидно е ,че има синдром на придобитата имунна недостатъчност.
Те губят способността си да се защитават от околните вредни ф-ри и рано или късно уми-
рат.Като за това е обвинен вирусът на СПИН-а.До сега не се прави никъде тест  с изолира-
не на този вирус.Напр.днес се установява какъв грипен вирус ви е поразил.А при СПИН-а 
болестта се определя по косвени признаци,вирус не се изолира.Те са намален имунитет,по
изменение на химичният състав на кръвта.Извинете,но ако ме изследват след грип,то ще ми поставят диагноза СПИН.В кръвта се появяват белтъчни маркери,по които се поставя диаг-
нозата.И веднага се започва лечение,но то е крайно ,чудовищно агресивно и то,само по се-
бе си разрушава здравето на всеки човек.Схемата много напомня на тази при лечението от
вирусен хепатит или още по-страшни болести.При недоказана основа,при неизолиран вирус!
Това ме доведе до шок.Колко болести преживхме ,като птичи,свински грип,атипична пнев-
мония и всички те уж щяха да доведат хората до измиране.На кого е изгодно това.На произ-
водителите на лекарства.Ако са скъпи,те трябва да намерят начин да накарат хората да ги 
купуват по всички начини.Човек трябва да застав лаборатарията да изолира вируса на СПИН-а,а  тя не може да направи това.Да не се лекува без причина.На практика групите на 
наркоманите,селата в Африка се лекуват поголовно,защото за това плаща държавата.При това те умират масово от лечението.Така се намалява населението в Африка и се изкарват пари върху живота и смъртта на хората.Това става и у нас,и в света.Тестират се всички бре
менни.Щом няма такъв вирус,значи няма и спицифични антитела срещу него.А лекарствата
са истински отрови.АЗТ-те поразяват не само имунната с-ма,по идея те трябва да убиват
Т-лимфоцитите,в които уж се намира мнимия вирус,а те убиват всички левкоцити.те поразя-
ват всички органи и с-ми,и лекуваните умират от лекарствата.Всъщност хората са имали
банални болести.-туберкулоза,пневмония,чвевни инфекции и т.н.,които са предизвикали снижение на имунитета.Днес най-честите причини за снижен имунитет са -консервантите
в храните,които поразяват имунитета ни.Безумните ваксинации у бебетата,които не са сфо-
рмирали още имунитета си и ваксините са такова натоварване,че имунитетът им се деком-
пенсира.Депресията също снижава имунитета.При сниженият имунитет АЗТ го доубива.Това
са огромно количество смазани животи,самоубийства.Това е оръжие за масово унищожение
по мирен път,без война.Откривателите на СПИН-а сами са признали,че вирус не съществува,но това не е било огласено по комерчески причини.
Категория: Технологии
Прочетен: 390 Коментари: 7 Гласове: 1
Последна промяна: 12.07 17:37
 Много източници твърдят,че освен простите паразити в телата на човека и животните,има и 
някаква суперсъщност,аналогична на пчелата майка в пчелния рояк или мравуняка.И тази
суперсъщност вече притежава мощен разум,който е по-мощен от разума на отделния човек.
Виждаме,че тази същност трябва да наричаме "Сатана" или "Дявол".Т.е. това е именно тази
същност,която противостои на нашият Бог,сътворил Земята и всичко живо на нея ,вкл.хора-
та /при което първоначалния акт на творението не е задължително да е бил в Слънчевата 
с-ма,аз предполагам,че слънчевата с-ма и Земята са вторични светове,създадени по подо-
бие на първичните,както и много други светове във Вселената/.В далечното минало в пред-
ходните цивилизации Душата се е прераждала в новото тяло без да губи паметта за пред-
ходните животи,което е правела човек  безсмъртен.Смяната на тялото за Душата е било като за нас сега смяната на износения костюм. Забележително е ,че в съвременните рели-
гии реинкарнацията се разяснява като нещо не съвсем добро.тя се отрича от християнст-
вото и юдеизма,а в будизма се извършва огромна работа за освобождаването от реинкар-
нацията.При будизма се смята,че в момента на смъртта 30 до 70 % се намалява размера 
на тялото.Част от тялото някъде отлита.В своите опити аз забелязах феноменалната спо-
собност на някои клетки на паразита към изместване,бих го нарекъл телепортация.Хидрата
може да се телепортира. /Това е забелязано и доказано при пчелата майка.Сложена в 1 за-
зидана килийка,тя е намирана в друга такава /.В съчетание с прокламираната необходимост
да се спре реинкарнацията,аз идвам до извода,че това е напълно узрялото тяло на парази.
та.Възрастната му форма,която отива някъде.Ако прекъснем прераждането,то ще прекъс-
нем нашата божествена еволюция - т.е.днешният будизъм е така отровен,както и христия-
нството.  Князът на този свят.  Днес нашата планета е наследство.Нашите тела са източник
на храна и енергия за израстващите ларви.В норма от човека се отнема гигантско количе-
ство енергия в живота му и тялото на човека издържа при такова натоварване около 70 год.
И то днес благодарение на усилията на медицината която се е научила да компенсира раз-
рушенията на човешкото тяло от паразита,което е позволило да се вдигне продължително-
стта на живота.когато човек умира,умира и Хидрата в него.Именно тя започва да се разлага 
първа.Но в идеалния случай тя нараства,храни се с тялото на човека,и като достигне зре-
лост се телепортира някъде.Паразитът се явява основен източник на болестите у хората.
В неговото тяло,което е отделено от кръвоносната ни с-ма няма имунитет,освен негония,со-
йто е много слаб.Затова в тялото на Хидрата се размножават и развиват много микроорга-
низми и гъбички /трябва да знаете,че РН на лимфата е силно алкално  - 8/.Те образуват го-
леми колонии,които отравят тялото ни с продуктите от жизнедеятелността си и умрелите
клетки.Именно на този етап възникват туморите -защитна реакция на тялото ни в някоя 
маст с такава колония,която отделя на това място различни типове съединителна тъкан
в частност ракова.ракът не е болест,а здрава реакция на тялото на болестта /Хидра /.
Гъбичките,които живеят в паразита също са следствие.


Категория: Технологии
Прочетен: 96 Коментари: 0 Гласове: 1
Търсене

За този блог
Автор: radostinalassa
Категория: Технологии
Прочетен: 217630
Постинги: 434
Коментари: 610
Гласове: 314
Архив
Календар
«  Юли, 2017  >>
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31