Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.02.2021 12:06 - Мощен аргумент против тюркската теория, касаещ фонетиката на прабългарските думи.
Автор: radostinalassa Категория: История   
Прочетен: 649 Коментари: 6 Гласове:
1


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 Разбира се, известна малка част от запазените прабългарски думи сигурно са славянизирани, гърцизирани, или заимствани без промяна от чужди езици. По-голямата част от думите обаче са предадени и запазени в оригиналното им произношение. За тюркските езици, говорени от ранното Средновековие до днес са установени няколко специфични за тях фонетични правила, които изобщо не се спазват в думите от езика на прабългарите. Тук влизат:

 

А. Липса на начален звук „в” в ранните тюркски (хуно-тюркски) езици (Симеонов Б. Прабългарска ономастика. Пловдив, 2008. с. 130). При прабългарите обаче имаме Вихтун, Винех, Вокил, Вананд, Вунд, венендери.

        Б. Липса на звука „ц” в старите и съвременни тюркски езици. При прабългарите обаче имаме личните имена Алцек (вариант Алцег върху глинен съд от X в.), Алциок, Цок (Цук), Хацон,Телец, Цериг и Цитат (Зоя Барболова. Лични имена с начален компонент ал- в  българската антропонимна система (Алдимир, Алдан, Алцеко). Състояние и проблеми на българската ономастика. ВТУ. 2012, с. 317-332), Диценг (Дицевг) - висш сановник при Крум, Цузмен (севаст при цар Калоян).

        В. Строги фонетични правила при словообразуването в ранните и съвременни тюркски езици.

 

1) правилото за задължителна фонетична хармония между всички гласни в думата;

2) правилото за нетърпимост към две съседни съгласни в началото на всяка една сричка и

3) правилото за нетърпимост към звучни съгласни (б, д, дж, г) в края на думата.

        Тези правила са задължителни за всички (примерно 99 %) коренни думи на тези езици. Даже повечето от заимстваните чужди думи, попаднали в тюркска среда задължително се видоизменят така, че да се подчинят на тюркските езикови закони. Пример, в съвременния турски език англиското club (тояга, клуб) става Kьlьp (кюлюп), крал става kıral (кърал), швеция става işveз (ишвеч)!!

        От езика на прабългарите са съхранени голям брой думи [Владимир Хънтов. Познаваме ли езиковото наследство на предците си? (Прабългарските елементи в съвременния руски литературен език. Сп. Език и култура. Бр. 1-2. 2005, с. 296 – 310, София]. Нека подложим на проверка част от тях относно това, дали се подчиняват на фонетичните закони на тюркските езици. Резултатите от тази проверка са представени в следващата таблица:

 

Нарушено правило

Оригинална прабългарска дума

Правилна тюркска форма, ако бяха в сила законите на тюркските езици

 

Думи, които не се подчиняват на тюркския закон за фонетичната хармония между всички гласни в думата.

 

тикър - огледало

тикир, тъкър

естрогин

естиригин, ъстъръгун

дилом

дилим, дьольом

хумши

хумшу, химши

алхаси

алхасъ, елхиси

шегор

съгър, согор, шъгър, шегер

богоин

богоун, богон, бугун

печат

печет, пачат

кумир

кумур, кимир, кемир

капич

кипич, капъч

 Борис

Бирис, Борус

Думи, които не се подчиняват на тюркското правило за нетърпимост към две съседни съгласни в началото на сричка.

Крум

Курум, Укрум

твирем

тивирем, итвирем

дван

дуван

естрогин

еситрьогин, еситригин

Мундрага

Мундурага

Плискава (Плискав, Плска, Плиска)

Иплискав, Иплиска, Пилиска

Звинич (син на Омуртаг)

Извинич, Зивинич

Пресиан

Иприсиан, Пирисиан

Тлъпиг (кожен мях)

Итлипик, тилипик

врач (лечител, лекар)

върач, иврач

 

 

Думи, които не се подчиняват на тюркското правило за нетърпимост към звучни съгласни (б, д, дж, г) в края на думата.

 

 

 

 

Омуртаг

Омуртак

Телериг

Телерик

Елемаг

Елемак

Тлъпиг (кожен мях)

Итлипик, Тилпик

боилад (мн. число на боила)

боилат, най-точно "боиллар"

тойаг (тояга)

тойак

чрътог

чърътък, чурутук

белчуг

 белчек, булчук

чипаг

чипик, чапак

пашеног

баджанак, пишиник, печенек, пашанак

кръчаг

кърчък

       

    Посочените по-горе "непослушни" думи са толкова много и съставляват толкова значима част от известните прабългарски думи, че трудно може да се намери сериозен тюрколог, който да даде задоволително обяснение на всички тези "изключения". Стандартното обяснение е, че "непослушните" думи, преди да бъдат записани, са "пославянчени"! Добре, но пославянчената форма на "кръчаг" във всички славянски езици е "корчак", а на старобългарски е записано "кръчаг"! Същото е и с личните имена Омуртаг, Исперериг, Телериг и т.н. После, ако оригиналната прабългарска форма на "огледало" е "тикир", то защо "пославянчената" му форма ще бъде "тикър". Какво пречи на протославяните да изговарят "тикир", та трябва да го променят на "тикър", още повече, че при протославяните звукът "ъ" е непознат! Защо предполагаемото оригинално "чипик" трябва да се славянизира до "чипаг", след като при славяните, както и при тюрките!, крайните звучни съгласни потъмняват! Ясно е, че това "обяснение" не издържа и най-обща критика.

        А известната прабългарска дума "бъбрек", която толкова много прилича на османо-турското "бьорек", на старобългарски се пише б@брhгъ, (Младенов Ст. , Атанасов Т. Василев Ст. П. Учебник по старобългарски език за пети клас. Печатница Хр. Г. Данов, Пловдив, 1930, с. 94) и всъщност се произнася БОНБРЕАГ ! Значи бъбрек е съвременна новобългарска форма на оригиналната старобългарска дума с прабългарски произход БОНБРЕАГ. Кое е по-близко до оригинала, съвременното "бъбрек" или първичното БОНБРЕАГ ? Естествено, че БОНБРЕАГ. Защо тогава на нас ни се натрапва, че прабългарската дума била "бъбрек"? Естествено, защото тя е по-близка до любимата на някои филолози дума "бьорек". Този пример и горните примери разкриват методите за насилствена тюркизация на прабългарския език.

        Като се има пред вид в добавка и фактът, че поне половината от личните имена, титли и календарни термини при прабългарите са с отлична иранска етимология, става много трудно да се защищава и поддържа тюркизма на прабългарския език.

        Третият и най-важен “довод” за създаването на тюркската теория беше фактът, че днешните татари край Волга, а също и  т.н. балкарци (всъщност малкарци, по-точно "аси", както те се самонаричат) от кавказката руска република Балкария, които уж (?) са наследили етнонима и част от земята на кавказките българи говорят на тюркски език [Рашо Рашев. Прабългарите през V - VІІ век. Изд. Орбел. 2005]. Привържениците на тюркската хипотеза постулират (съгласно теорията на българомразеца Константин Иречек, полковник от контраразузнаването на Австро-Унгария), че потомците на Аспарух и Кубер са се претопили сред славяните, загубвайки езика си, докато потомците на бат Баян и Котраг, макар и да се омешили с по-късни народи, но за запазили езика си слабо променен. Да, безспорно днешните волжски татари (в интерес на истината някои от тях се наричат булгари) говорят тюркски, но не на някакъв старинен тюркски, а на един нов, средновековен (XIII-ти век) тюркско-казахски език, появил се по тези места заедно с ордите на Чингиз каган. А какъв е бил езикът на кутригурите (VII-ми век), българите, берсилите и есегелите (X-ти век), образували Волжска България е съвсем друг въпрос. 

        След като монголо-кипчакските орди на Чингиз каган завладяват почти цяла Източна Европа, вътре в тяхната огромна конфедерация се оформя една по-малка държава, наречена Улус на Джучи или още Златна Орда, а също и Кипчакски хаганат. Джучи е син на Чингиз каган. Първият голям управник на Златната орда обаче е Бату хан, който е син на Джучи и внук на Чингиз каган. Бату (бат) е монголска дума, която означава "здрав, твърд". Дали тя има нещо общо с индо-иранското "бат" = "владетел, цар" е неясно, но със сигурност монголо-тюрското agha, aga - "по-голям брат, бати" произлиза от иранското baga - "господар, господин, владетел" ! Постепенно в много места в Кипчакския хаганат (Златната орда) като говорим език се налага т.н. чагатайски (ранно-кипчакски) език на кипчаките, а това са най-вече територията на дн. Татарстан и Малкария. А какво е станало с езика на завареното прабългарско население, може би като висококултурен той ще се превърне в писмен език на държавата? Жалко, но езика на прабългарите от Волжска България не се е запазил нито като говорим, нито като писмен, за да можем да твърдим какъв е бил той.

        На територията на бившата Волжска България (Златната орда) са открити няколкостотин надгробни плочи от XIII-XIV-ти век с надписи на арабски и/или на някакъв тюркски език [Мухаметшин, Ф. С. Хакимзянов. Эпиграфические памятники Болгара.  - В: Город Болгар. Очерки истории и культуры. Г. А. Федоров-Давыдов, отг. ред. М. Наука. 1987, 143-158]. Първоначално се очаквало този език да бъде или говоримия чагатайски (ранно-кипчакски) език на завоевателите или езика на останалите живи прабългари. Оказало се, че не е нито едното нито другото. Този език фактически е нов за тези места, развил се на основата на по-ранния, много далечен караханидско-уйгурски език и е бил наречен литературен тюрки (пак там, с. 150). Следователно, това е нов и чужд за страната език, оформен на 3000 км на изток и то векове след образуването на Стара голяма България. А какъв е бил литературният език на волжските българи, създаден от времето на създаване на тяхната държава, примерно от 920 г. до татаро-монголското нашествие (1236 г.),  днес никой не може да каже определено. 
Иван Танев ИвановТагове:   вън,   тюрколозите,   от лога,


Гласувай:
21. leonleonovpom2 - Крум, Курум Заинтритова ме Вс...
28.02.2021 13:57
Крум, Курум Заинтритова ме
Всъщност нямат нищо общо двете думи Курум е пясък Пустинята Каракурум е черен пясък
цитирай
2. radostinalassa - На тюрките им е било трудно да..
28.02.2021 14:36
говорят като нас и затова при Крум слагат гласни между съгласните.
цитирай
3. dobrodan - Г-нът Иванов е навлязъл в материя, която не познава :) ни най-малко.
28.02.2021 18:34
За неща като тези първо се пита където и когото трябва. После се мисли и чак накрая се пише. Да сравняваш огурски думи с кипчакски, карлукски и огузки форми е трудничко занятие. Има и една няколковековна разлика във времето.
И така, от думата "бъбрек" почти получихме Бонбреаг? Не, бубрег е жива дума, ама кой да дири? Думата е налична в сръбски, руски и български език. Откъде е дошла в езика на южните славяни?
Думи със сходна фонетика се проследяват от Индия дотук. Бабрак, бабрик, бобър и други. Западните славяни не са чували такова нещо.
Защо следва да я определяме като прабългарска?
цитирай
4. radostinalassa - Защото посоката е оттук към Азия, ферштеест?
28.02.2021 19:04
И тогава са се измътили тюрките с лош гласов апарат. Трудно ти е , нали?
цитирай
5. dobrodan - Аааааа, да бе. Славяните отидоха до Индия от Черноморието,
28.02.2021 21:41
родиха тюрките извънбрачно в Монголия и научиха циганите на езика си, нъл тъй?
Ами не точно така ще да е била тая работа, да ти кажа.
Нищо де, не си само ти. Всичките европейски историци пропускат твърде важни събития и следи. Така им изнася :).
Представа си нямат, горките, кои са дядовците им.
Гърците се досещат, римляните гледат встрани, турците се мъчат да се изкарат праотци на света.
Сори. Няма начин. Миналото си е минало, едни от господарите на миналото сме били ние. Близо 1000 години доказуеми. Никой не знае всъщност колко.
Жалко.
цитирай
6. radostinalassa - И каква е теорията ти?
01.03.2021 16:37
За мен всичко е ясно. Нямам нужда от обучение.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: radostinalassa
Категория: Технологии
Прочетен: 8708005
Постинги: 9784
Коментари: 16195
Гласове: 6034
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Блогрол
1. Децата на дявола - нехора, сатанисти, педофили
2. Телегонията не съществува при бялата раса
3. Болкотерапия чрез молитвената поза. Лекува епилепсия, рак и пр. болести чрез активиране на защитните ни механизми.
4. Страшните истини - духовни, ДНК, синя кръв - евреи, араби, индуси, китайци.
5. Основното генетично различие между трите раси са пръстовите отпечатъци
6. Заземяването лекува възпалителните процеси
7. Мусорна ДНК. Холограма на плода. Педента на ДНК.УЗИ.
8. Душата, нейната генетика, потомците ни.
9. Връзката между българи и шумери
10. Реинкарнацията и генетиката
11. Раждането на тракийската азбука
12. На земята живеят четири вида човек
13. ГЕНЕТИЧНИЯТ АНАЛИЗ В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ ПРОИЗХОД НА ДРЕВНИТЕ И НАСТОЯЩИ БЪЛГАРИ
14. Американските бомби с обеднен уран
15. Лицензиран расолог - Вл. Авдеев
16. Енергоновата система на кръвта
17. Руският език не е руски, а български
18. Подслушват ли телефона ви?
19. Българският език - езикът на първите хора!
20. КОВИД - 19 и старите лекари
21. Хидра 1 и Хидра 2 - рак
22. Ябълков оцет - мастер клас
23. Истината за атеросклеротичните плаки и гъбичките
24. Уникален артефакт от Сибир, който принуди учените да преразгледат историята на древния свят
25. Мусорната ДНК се оказва критична за видообразуването
26. Д - р Райън Коул , патоанатом - ваксините са токсини
27. Ето я истината защо Русия нападна Украйна
28. Русия дълго време толерираше лудориите на западните си партньори и беше твърде толерантна към тях -лазерният"Метадрон Орхидея"
29. В България е създадена най - ранната писменост в света https://www.youtube.com/watch?v=q2TRX1vkCFg
30. Без САЩ комунизма нямаше да се роди