Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Съвети за безболезнен живот
Автор: radostinalassa Категория: Технологии
Прочетен: 62411 Постинги: 137 Коментари: 167
Постинги в блога
<<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >>
 Да вземем за пример болестта енцефалит.Причинителят попада в кръвта на човека и  запо-
чма първият стадий на болестта,който има симптоми на ОРЗ или грип.С това организмът лесно се справя за няколсо дни.По-късно в продължение на месец все едно нищо няма но
болестта прогресира и поразява синапсите и другите нервни окончания.Започва втория ста-
дий на болестта,която у 50 и повече % от болните довежда до парализи или сериозни нару-
шения в психиката.Характерно е ,че на този етап лекарите не могат нищо да направят и са-
мо свиват ръце.Т.е. в началото причинителят се побеждава от ортанизма,но при това някъ-
де в организма продължава да се развива и там поразява синапсите.Но как така?Когато е бил в кръвта,имунната с-ма го е победила,но там,където няма имунитет той се размножава.
Лекарите свиват ръце,ние не знаем защо.Хипотезата за Хидрата прекрасно обяснява фено-
мена.Тялото на Хидрата не се пресича с кръвоносната с-ма,иначе имунитетът ни би я заду-
шил,а в самото й тяло няма имунитет освен собствения й слаб имунитет.И този неин слаб имунитет не ке справя с причинителя на енцефалита,който в края на краищата започва да 
разрушава тялото на Хидрата,в случая свързванията към синапсите в мозъка.Когато се разруши тялото на Хидрата в тези места,се открива достъп на имунитета на човека непос-
редствено към причинителя на енцефалита и  започва борба на имунитета с последствията от разрушеното тяло на Хидрата и с масивна гибел на свързаните нервни клетки на човека.
Но когато имунитетът се справис последствията,то тъканите на човеко.са вече безвъзврат-
но разрушени - и човек се превръща в безнадежден инвалид.Аналогия има и с някои други
инфекциозни болести.Казват ни,че причинителят попада в организма и започва инкубацион-
ният процес.Къде става това?В кръвта?Но там причинителят щеше да е убит. веднага.А най
спокойно той се размножава в тялото на Хидрата,което топологически е изолирано  докато 
не достигне критическа маса,която довежда до начало на масово отмиране на тъканите на Хидрата.вВ резултат токсините и продуктите на разпада се оказват в кръвта и настъпва токсичен и бактериолотичен шок,с който нито имунитета ,нито дренажните свойства на кръвта могат да се справят.Струва си да си спомним средновековните картини на чумата.
Черни язви на лимфвш.ите възли...Тук също има инкубационен поцес,който протича в тяло-
то на Хидрата,и вече с толков токсини организмът не може да се справи.Напълно е възмож-
но земните микроорганизми да не причиняват никаква вреда на тялото ни.А самата Хидра
като по-низше същество няма защита и силно страда от микробите,които я атакуват и пара-
зитират на тялото й.Обсъжда се вариант,че част от вирусните са били опит на предходните цивилизации да победят Хидрата чрез специално разработени вируси.Така масивната ядре
на бомбардировка на Земята може би е била санитарно очистване.Но част от хората са я преживели преди 200 години.Продължението следва.
Категория: Технологии
Прочетен: 84 Коментари: 0 Гласове: 1
 Първият когото са диагностицирали със СПИН е бил американският тенисист Теш,който е
преживял с тая болест 15 години.Това,което ме порази е ,че жена му и двете му деца са би-
ли здрави,като те живеели заедно.Второто е,че статистиката е била ужасяваща и би трябва-
ло болните да се увеличават в геометрична прогресия и в 2010 год.би трябвало да не оста-
не нито един здрав.това не стана даже в африка,където уж всеки втори едва ли не е бил болен.Защо е така?Аз прочетох много литература по въпроса и се запознах с движението
СПИН дисидентство.Очевидно е ,че има синдром на придобитата имунна недостатъчност.
Те губят способността си да се защитават от околните вредни ф-ри и рано или късно уми-
рат.Като за това е обвинен вирусът на СПИН-а.До сега не се прави никъде тест  с изолира-
не на този вирус.Напр.днес се установява какъв грипен вирус ви е поразил.А при СПИН-а 
болестта се определя по косвени признаци,вирус не се изолира.Те са намален имунитет,по
изменение на химичният състав на кръвта.Извинете,но ако ме изследват след грип,то ще ми поставят диагноза СПИН.В кръвта се появяват белтъчни маркери,по които се поставя диаг-
нозата.И веднага се започва лечение,но то е крайно ,чудовищно агресивно и то,само по се-
бе си разрушава здравето на всеки човек.Схемата много напомня на тази при лечението от
вирусен хепатит или още по-страшни болести.При недоказана основа,при неизолиран вирус!
Това ме доведе до шок.Колко болести преживхме ,като птичи,свински грип,атипична пнев-
мония и всички те уж щяха да доведат хората до измиране.На кого е изгодно това.На произ-
водителите на лекарства.Ако са скъпи,те трябва да намерят начин да накарат хората да ги 
купуват по всички начини.Човек трябва да застав лаборатарията да изолира вируса на СПИН-а,а  тя не може да направи това.Да не се лекува без причина.На практика групите на 
наркоманите,селата в Африка се лекуват поголовно,защото за това плаща държавата.При това те умират масово от лечението.Така се намалява населението в Африка и се изкарват пари върху живота и смъртта на хората.Това става и у нас,и в света.Тестират се всички бре
менни.Щом няма такъв вирус,значи няма и спицифични антитела срещу него.А лекарствата
са истински отрови.АЗТ-те поразяват не само имунната с-ма,по идея те трябва да убиват
Т-лимфоцитите,в които уж се намира мнимия вирус,а те убиват всички левкоцити.те поразя-
ват всички органи и с-ми,и лекуваните умират от лекарствата.Всъщност хората са имали
банални болести.-туберкулоза,пневмония,чвевни инфекции и т.н.,които са предизвикали снижение на имунитета.Днес най-честите причини за снижен имунитет са -консервантите
в храните,които поразяват имунитета ни.Безумните ваксинации у бебетата,които не са сфо-
рмирали още имунитета си и ваксините са такова натоварване,че имунитетът им се деком-
пенсира.Депресията също снижава имунитета.При сниженият имунитет АЗТ го доубива.Това
са огромно количество смазани животи,самоубийства.Това е оръжие за масово унищожение
по мирен път,без война.Откривателите на СПИН-а сами са признали,че вирус не съществува,но това не е било огласено по комерчески причини.
Категория: Технологии
Прочетен: 203 Коментари: 7 Гласове: 1
Последна промяна: 12.07 17:37
 Много източници твърдят,че освен простите паразити в телата на човека и животните,има и 
някаква суперсъщност,аналогична на пчелата майка в пчелния рояк или мравуняка.И тази
суперсъщност вече притежава мощен разум,който е по-мощен от разума на отделния човек.
Виждаме,че тази същност трябва да наричаме "Сатана" или "Дявол".Т.е. това е именно тази
същност,която противостои на нашият Бог,сътворил Земята и всичко живо на нея ,вкл.хора-
та /при което първоначалния акт на творението не е задължително да е бил в Слънчевата 
с-ма,аз предполагам,че слънчевата с-ма и Земята са вторични светове,създадени по подо-
бие на първичните,както и много други светове във Вселената/.В далечното минало в пред-
ходните цивилизации Душата се е прераждала в новото тяло без да губи паметта за пред-
ходните животи,което е правела човек  безсмъртен.Смяната на тялото за Душата е било като за нас сега смяната на износения костюм. Забележително е ,че в съвременните рели-
гии реинкарнацията се разяснява като нещо не съвсем добро.тя се отрича от християнст-
вото и юдеизма,а в будизма се извършва огромна работа за освобождаването от реинкар-
нацията.При будизма се смята,че в момента на смъртта 30 до 70 % се намалява размера 
на тялото.Част от тялото някъде отлита.В своите опити аз забелязах феноменалната спо-
собност на някои клетки на паразита към изместване,бих го нарекъл телепортация.Хидрата
може да се телепортира. /Това е забелязано и доказано при пчелата майка.Сложена в 1 за-
зидана килийка,тя е намирана в друга такава /.В съчетание с прокламираната необходимост
да се спре реинкарнацията,аз идвам до извода,че това е напълно узрялото тяло на парази.
та.Възрастната му форма,която отива някъде.Ако прекъснем прераждането,то ще прекъс-
нем нашата божествена еволюция - т.е.днешният будизъм е така отровен,както и христия-
нството.  Князът на този свят.  Днес нашата планета е наследство.Нашите тела са източник
на храна и енергия за израстващите ларви.В норма от човека се отнема гигантско количе-
ство енергия в живота му и тялото на човека издържа при такова натоварване около 70 год.
И то днес благодарение на усилията на медицината която се е научила да компенсира раз-
рушенията на човешкото тяло от паразита,което е позволило да се вдигне продължително-
стта на живота.когато човек умира,умира и Хидрата в него.Именно тя започва да се разлага 
първа.Но в идеалния случай тя нараства,храни се с тялото на човека,и като достигне зре-
лост се телепортира някъде.Паразитът се явява основен източник на болестите у хората.
В неговото тяло,което е отделено от кръвоносната ни с-ма няма имунитет,освен негония,со-
йто е много слаб.Затова в тялото на Хидрата се размножават и развиват много микроорга-
низми и гъбички /трябва да знаете,че РН на лимфата е силно алкално  - 8/.Те образуват го-
леми колонии,които отравят тялото ни с продуктите от жизнедеятелността си и умрелите
клетки.Именно на този етап възникват туморите -защитна реакция на тялото ни в някоя 
маст с такава колония,която отделя на това място различни типове съединителна тъкан
в частност ракова.ракът не е болест,а здрава реакция на тялото на болестта /Хидра /.
Гъбичките,които живеят в паразита също са следствие.


Категория: Технологии
Прочетен: 60 Коментари: 0 Гласове: 1
 Тази твар яде всичко,което може да се яде.Тя не може да се спре,колкото повече я храниш,
толкова повече ще иска.Усещането за глад - това е нейният глад,не нашият.Наистина това може да се възпита -при изработване на навик да се яде малко и Хидрата престава много да иска храна.Именно на нея й и необходимо 3 пъти дневното ядене,заради бързия й мета-
болизъм и невероятното количество произвеждани от нея клетки.Тя обича и нашите хормони
най-много серотонин,адреналин,допамин и др.Поради свързването й с нервната ни с-ма,тя
тя може да стимулира отделянето на тези или онези хормони,за да влияе на поведението на 
човека и постепенно да формира съответните му навици в поведението.Напр.изработването
на допамин при напълването на стомаха с храната,която тя иска да ядем.Напр.когато ядем салата,не получаваме усещане за ситост,както ако ядем месо с макарони,когато се отделя допамин.Ако продължим да упорстваме с яденето на салати,можем да дочакаме чувство на ситост от тях.За хората пиещи алкохол,това продуцирани от тези моделиМолитвата очиствапреживяване е недостъпно,то е много тънко,но 
именно то се явява еталон за разбиране на процеса на отстъпване на Хидрата.То е усещане
за работата на имунитета,облекчаване състоянието на организма.Такова усещане се появя-
ва след занимания с йога,тай чи,и чуан,също така усещането за сладост след дълга молитва
Светите отци говорят,че за ради сладостта трябва да се молим.Но това също има физиоло-
гично обяснение.Хидра паразитира на повечето наши привични мислителни процеси,обусла-
вящи модели на поведение,които се явяват същността на Греха. /Грях -това е навик,е казал Буда /.Нашият вътрешен диалог се състои от роящи се в главата ни мисли,Молитвата очист-
ва и замества този диалог и при усърдна молитва някои модели на поведение се дезакти-
вират,или отмират.В този случай Хидрата отстъпва,както при глада.Т.е. на практика Хидра не е примитивмо същество,както повечето нормални  паразити.Това е много голям органи-
зъм,който заема до 90% от междуклетъчното простланство и се състои от огромно количе-
ство клетки,които демонстрират много сложно поведение,даже когато са автономни.Пипа-
лата на Хидрата са свързани с нашата НС и тя може да "чува" нашите мисли и чувства,а
ние нея не.Най.главното е,че има факги,които говорят за това,че паразитите в тялото ни на
практика не се явяват автономни.Те са обединени помежду си в единна мрежа,те са супер-
организъм,голям рояк  по подобие на пчелите или мравките.При това тези организми би тря-
бвало да притежават сами по себе си някакво ниво на съзнание и разум,иначе те не биха могли да контролират толкова разумно сложно същество като човека.Според мен Хидрата не може да притежава толкова  мощно съзнание и разум,доколкото тя няма съответните структури,които да са съизмерими по своята сложност и обем с човешкия мозък.но е напълно вероятно,че Хидрата,получила контрол над тялото ни,може да започне да използва
мозъчните ни рни за своите цели.Така се обязняват т.нар.раздвояване на личността,обсеб- ване,мании -когато тялото на човека е завладяно от друга същност,а собствената Душа на 
човека губи контрол над своето тяло.
Категория: Технологии
Прочетен: 42 Коментари: 0 Гласове: 0
 Твърде много хора искат да отслабнат,но не знаят как.Ще ви открия секретите на отслабва-
нето без химични таблетки и хормонални препарати.Ако щитовидната жлеза има понижена
функция,тя може да работи на ниско,средно и високо ниво.Нормално тя работи на висок ме-
таболизъм,тогава човек се намира в равновесие и теглото му е абсолютно нормално,т.е.съ-
ответствува на ръста му.Д-р Бърнстейн установил,че 90% от пациентите му при всякакви болести имат понижена функция на щитовидната жлеза,а това значи ,че и всички други жле
зи работят на малки обороти.Ако отидете на лекар и имате 20-30кг повече,те правят остаре-
ли тестове,които при вас са нормални.Ако човек не може да отслабне,това е 100% пони-
жена ф-я на щитовидната жлеза.Признаците са:1.Понижена температура под 36.8 гр. Намаз-
вате с йод областта в/у черния дроб или в/у тимуса.Ако йодът изчезне за 12 часа,то вие имате недостиг на йод,т.е.понижена ф-я на жлезата.Йодът ни се изчерпва бързо,защото той се използва за неутрализация на стреса,на всички отрови в храната и въздуха.И той вече не
достига за образуване на щитовидните хормони.Какво да правим:
1.Масаж на областта върху жлезата с ароматични масла два пъти дневно.2. Мазане с йод на
кожата,напр-на петата.3.Яде се ламинария-1 чаша дневно,морски продукти,суши и т.н.
Японците затова живеят 20 год.повече.Другите симптоми са - суха кожа,опадване на косата,депресия,чупливи нокти,раздразнителност и още 60 болести.Основните симптоми 
на хипотиреозата са - атеросклерозата и напълняването.Оттук забравянето и лошата памет,които идват от атеросклероза в главния мозък.
Днес в големите градове при стресовия начин на живот у всички е занижена ф-ята на щито-
видната жлеза.Тя отделя 3 хормона.Главният е тироксина,който задвижва черния дроб,жлъ-
чния мехур,панкреаса,от него зависи психиката ни,паметта,интелекта,характера ни.Зави-
сят от него  и половите жлези,кожата ни.Бременните трябва да приемат три пъти повече 
йод с храната  -морска храна,водорасли.

Категория: Технологии
Прочетен: 187 Коментари: 0 Гласове: 1
 Без достатъчно количество силиций клетката не може да осъществи обменните процеси.и 
тя страда,особено калциевата обмяна.Обмяната на веществата в нея е слаба и клетката започва да дегенерира.Как можем да увеличим количеството на силиция в кръвта?ГТрябва
да си намерите черни камъни /кремък /,които са се формирали в продължение на милиони 
години и имат такава биоматрица,която се явява катализатор за структурирането на водата.
Черните силициеви камъни при удряте един в друг на тъмно пускат искри.Слагат се във во-
дата,стоят много дни в нея и тя има вкус на изворна вода.Тя се насища с целебния силиций,
структурира се.Водата от чешмата не е само опасна,тя действува разрушително на клетките
ни.Тя съдържа микроби,неорганични отрови,радионуклиди.Ако сложим в нея тези камъни тя се регенерира и става по-жива вода,структурира се и клетките подобряват обмяната си,коя-
то се усилва,очиства се лимфната система.Витамините,хормоните и ензимите се възстано-
вяват по-бързо.Силициевата вода изнася много от отровите,които се намират в лимфната 
с-ма.Тази вода се прави лесно - 20 грама камъни на 1 литър вода.Не се държи на слънце,около 8-9 дни.Ако стои 1 година има потресаващ вкус.Водата е много по-важна за 
здравето ни от храната.
Категория: Технологии
Прочетен: 128 Коментари: 0 Гласове: 1
 Ето още един факт,който говори,че лимфната с-ма / ЛС / не се занимава с това,което й при-
писват.Всички клетки образуват токсини,това е така.Тогава как да разбираме,че плацентата
която е свързана с плода в тялото на майката няма лимфна с-ма?Нима тъканите на плацен-
тата не образуват токсини?Но в плацентата има кръвоносна с-ма.А как се получава така,че 
вродената ЛС не се развива заедно с кръвоносната с-ма?Получава се,че плодът се отравя от токсините на плацентата?Оставяме тези неудобни въпроси и се отправяме към самия плод.ЛС кой знае защо не се развива заедно с кръвоносната.Тя се появява чак на 6-8  сед-
мица във вид на епителиална структура -тимус и разселването на лимфоцитите в лимфните
възли става към 12-15 седмица с развитието на лимфната мрежа и образуване на възлите.
Излиза,че 4 месеца от плода не се отделят токсини?Или по кръвоносната с- ма на плода
циркулира друга кръв?И в клетките на плода не се образуват колоидни р-ри на белтъците?
Ако вярваме на теорията за отстраняването на токсините,то би трябвало за месец плодът
да загине от тези токсини,а тук имаме няколко месеца.Уж ЛС премахва остатъците от не-
разградените белтъци.А на мен ми се струва,че тя се храни с тях,а произведените от нея
токсини от смилането-разграждането на белтъците изхвърля обратно във венозната кръв
и повишава натоварването на с-мата на очистване с белтъчни токсини.Попадайки в неза-
разен организъм,Хидрата започва бързо да расте и заема със своето тяло цялото между-
клетъчно пространство,създавайки копие на нашето тяло със своето.Свързва се към си-
напсите,което й позволява да управлява поведението на човека.Свързвайки се към ендо-
кринната с-ма,което й позволява да контролира емоционалното ни състояние,и прораства 
в мозъка,блокирайки нормалната работа на невроните.Доскоро медицината твърдеше,че ЛС отсъства в гламния мозък,но наскоро трябваше да признае,че там присъстват тъкани
на паразита.Авторът прави опит с хранителна среда-грис,в който се поставят клетки на из-
гладняла Хидра /3 дневен глад /.След 20 мин. се вижда под микроскоп съдова с-ма.В гриса
може да има само гранули,но съдова с-ма -не.Това е самата ЛС на Хидрата,т.е. нейната"кръ
воносна с-ма",която веднага се образува в подходяща питателна среда.Как е устроен и как
функционира паразита?Ако продължим аналогията с мешестите,то утях се изработват стволови клетки,които после мигрират в различни части на тялото,ставайки необходими
елементи-мускулна тъкан,жилещи клетки.Така става и с нашия паразит-лимфоцитите се 
явяват мигриращи стволови клетки ,но паразитът е много по-сложен по структура и функ-
ции.Ето едно шокиращо изявление на медицината -лимфоцитите се изработват в костния 
мозък,дозряват в тимуса и там се диференцират.Кк така и у никого не възникват въпроси?
Друг такъв процес в тялото ни няма.Всъщност лимфоцитите са стволовите клетки на Хид-
рата,които са достатъчно подвижни и цикълът на миграцията им е 6 часа.Това съответства 
на цикъла на храненето ни,като чувството на глад възниква през 4-6 часа.Видно е,че те най-напред се нахвърлят на храната ,а ние го регистрираме уж като процес на имунна активност в червата,а всъщност е процес на храносмилането на Хидрата.....

Категория: Технологии
Прочетен: 305 Коментари: 0 Гласове: 0
 Сега ще разберете защо в медицинските вузове не се изучава тази важна система,т.е. лим-
фатичната.Като прочетете този материал ще ви се изясни защо.Първо се твърди,че задача-
на на лимфните съдове е да всмукват колоидните разтвори на белтъчните вещества,понеже
уж те не се всмуквали в кръвоносните капиляри.При това на практика техните диаметри са еднакви и всички съдържат вода.Не се обяснява защо това е така.Но най-гламното е,че съ-
браните в лимфатичната с-ма вещества не се извеждат наън,а обратно в  кръвта,доколкото 
лимфните съдове се вливат в венозното русло.А това значи ,че последващото извеждание на токсините и продуктите на разпада се поема пак от бъбреците и черният дроб.Второ,ли-
мфната с-ма има един недостатък.Лимфата не се движи като кръвта под действието на на-
лягане,а в съдовете й има клапи.Тя се движи само отдолу нагоре чрез мускулните движе-
ния те се разшируват и стесняват и клапата се затваря,за да не се върне надолу лимфата.
Тази конструкция има сериозен недостатък,ако тя наистина извежда токсините,защото когато сме болни,ние лежим и не се движим,и изразходваме толяма част от енергията си за 
борба с болестта.Оказва се,че в този момент лимфнатас-ма не функционира.Как така?А как
става извеждането на вредните в-ва ,същите тези колоидни разтвори?По какъв начин се извеждат,когато подвижността ни е минимална?Изащо при това не умираме от интоксика-
ция?Какво споделя проф.Левинец,един от изтъкнатите лимфолози - Той твърди,че лимф.
с-ма е много важна за извеждането на отровите от организма,особено бактериалните и 
гъбично-паразитните отрови ,от нея зависи имунитета ни,а от имунитета зависи живота ни.
Лимфната с-ма винаги върви отдолу нагоре,т.е. от края на пръстите до големия гръден про-
ток.А как ни правят масаж?Отгоре надолу,което е погрешно и се разрушават клапите и се на-
рушава лимфния ток.Ако тази с-ма наистина извежда токсините,то последствията от такъв
масаж биха били сериозни за организма ни.Не до смърт,но доста болезнено състояние след масаж.Напротив,ние чувстваме свежест,лекота,прилив на сили.Защото част от структурата на паразита е била разрущена по време на масажа и негативното му действие върху тялото ни е било временно отслабено!Освен това 50% от хирурзите признават,че те никога не зашиват лимфните съдове,защото не са изучавали тая с-ма ,иначе у тх биха възникнали въ-
проси по същество.Те не ги зашиват,защото за оздравяването на човека тази с-ма не е ва-
жна.А паразитът има интензивен метаболизъм и бързо възстановява структурата си......
Категория: Технологии
Прочетен: 79 Коментари: 0 Гласове: 0
Основните сведения,които събрахме за Х,обобщени са следните: 1.Тялото на Хидрата
заема цялото междуклетъчно пространство,заема енергетическите канали,порите на кожа-
та и всички места,където няма силен кръвоток,където няма силен имунитет. 2.По цялото
тяло са разположени вътрешните органи на Хидрата. 3.Основната маса на тялото на Хид-
рата и нейният център са разположени в чревната кухина.Там се намират главата й или ла.
рвите й.Официалната наука смята,че 90% от имунитета се изразходва в процеса на храно-
смилането.Основният извод е -в тялото на човека Хидрата е представена от лимфатичната
система на човека,а лимфоцитите са клетките на Хидрата.При това лимфните съдове са 
"кръвоносната система"на тялото на Хидрата.Тя не се пресича с кръвоносната с-ма на тяло-
то ни и в нея няма имунитет освен имунитета на самата Хидра.
Официалната медицина,т.е."медиЧина "твърди,че лимфатическата система е част от имун-
ната с-ма на човека,която е необходима за извеждането на токсините от нашия организъм.
Но дали това е така?Лимфоцитите се отнасят към общия клас кръвни клетки,наречени лев-
коцити,т.е. бели кръвни телца.При лимфоцитите има една особеност,която ги отличава от
другите левкоцити.Левкоцитите се образуват само в костния мозък и се пренасят само чрез кръвта.А лимфоцитите се произвеждат не само в костния мозък,но и от самата лимфатична
тъкан,която е тялото на паразита.При това реалните левкоцити,които са погълнали чужди 
тела или микроби ги извеждат от организма чрез кръвта,не попадайки в никакви лимфни
съдове или възли.Т.е. кръвният ток е действаща имунна с-ма и с-ма за извеждане на ток-
сините навън.Защо тогава е била необходима още една допълнителна с-ма,която уж отго-
варя за извеждането на токсините извън организма?Може би тя има отделни изходи от организма за да се разтовари кръвоносната и отделителната с-ми в критически ситуации?
Лимфатическата с-ма,това е с-ма,която не се изучава в медиц.институти.Клетките на тъканите ни са потопени в  течност,която постъпва от капилярите.излишъкът от течност се 
всмуква от междуклетъчните пространства в окончанията на лимфните капиляри и се пре-
връща в лимфа.Лимфната с-ма със своите тънки капиляри пронизва цялата структура на 
тялото ни.Основните й функции са - превеждане на лимфата от тъканите във венозното ру-
сло,всмукване на колоидни разтвори на белтъчни вещества от междуклетъчното простран-
ство ,които не могат да се всмучат в кр.капиляри.всмукване на вода и разтворените в нея
кристалоиди,образуване на лимфоцити ,участващи в имунни реакции и обезвреждане на 
попаднали в организма чужди частици,микроби,бактерии..........
Категория: Технологии
Прочетен: 55 Коментари: 0 Гласове: 0
В предишен пост ви описах,как източната медицина лекува рака /хидра /.Те смятат,че вина-
ги хидрата се намира в червата ни,а туморите са метастази и трябва да се елиминира хид-
рата за излекуването ни.А сега руски поглед към хидрата.В човека живее многоклетъчен организъм,който паразитира в него.Нарича се хидра,защото прилича на мешестите.Той ма-
сивно присъства в тъканите на главния и гръбначния мозък,дублирайки нервните окончания
т.е. е свързан със синапсите.Също така паразитът е свързан с хормоналната система,и има 
възможност да я стимулира,поддържайки едно или друго състояние на съзнанието.Той на-
пълно възпира нашето тяло,заемайки със своето тяло цялото междуклетъчно пространство
без да пресича кръвоносната система.Човечеството отдавна знае за това същество.Да се 
обърнем към Библията.Описанието на първородния грях може да се опише само с 1 дума-
заразяване.Ева е изяла нещо ,което е било забранено и се е заразила,като заразила и Адам.
Това е причината за изгонването им от Рая.Това същество се нарича Змей,Лукавий,Хаав -
името на змея на иврит,който дава на Ева забранения плод,явно заразен с личинките на са-
мия Хаав. Хидра /гръцка и християнска традиция /- според легендата на мястото на отряза-
ната глава израства нова.Също така едно от имената му е Сатана.Европейските среднове-
ковни алхимици казвали,че нито един смъртен  не можел да види това същество.Но това е 
само защото в тези времена не е имало микроскопи и може да го види само смъртен с дос-
татъчна степен на чистота от паразита.Фотокамерата и видеото го фиксират.Какво прави с
човека хидрата.Тя поглъща жизнените сили от тялото на човека.Блокира висшите форми на психическа дейност и имунитета  /95% /,стимулира натрапчива картина чрез контрол върху 
хормоналната и нервната функция.Метаболизмът на паразита е много бърз.Той възобновява
напълно своето тяло за 2-3 седмици,месец.Затова му е необходимо непрекъснато белтъчно
хранене.Чувството на глад,което изпитваме е резултат от неговата стимулация да подтиква
човека към ядене.,към ядене на месо и калорийна храна.С него са заразени всички форми на органичен животински живот на Земята..Според генетиците 90% от ДНК не носи съще-
ствена полезна информация.Т.е. в процеса на селекцията с цел деградация,тази част е била заменена с шлаки,информационен боклук /мусорна ДНК /.Много от читателите вече си
мислят:Що за делир?Нали медицината лече е изследвала човека надлъж и на шир?Как мо-
же да има паразит във всеки организъм?Самият термин медицина съдържа в себе си на ла-
тински фамилното име Медичи /Medici /,които са оставили неизгладима следа в историята 
на Европа и често са били обвинявани във връзка с Дявола.И на всички известни емблеми на медицината не случайно има змия,която обвива чаша и я пълни с отровата си.  - 1 част.
Категория: Технологии
Прочетен: 142 Коментари: 0 Гласове: 1
 Американците прихванали през 1945 год.немска подводница с атомна бомба,на базата на
обогатен уран,която отивала към Япония,и с нея те бомбардирали Хирошима и Нагасаки.
Акад.Сахаров се смята за баща на атомното оръжие,то е създадено по съвсем друга тех-
нология от тази ,която ни се казва.Съществува вещество,което формира заряда му.Това 
вещество се намира само в Русия на едно място в един образец.Той е предаден от др.Ко-
сигин,в края на живота му на Сталин.Така са го оставили жив,понеже той е бил от царския род.Това е вид камък от Сибир.Той е еднополюсник,а напр.магнитът има 2 полюса.По изку-
ствен път не може досега да се направи.еднополюсник,а този е естествен.Взема се от него 
вещество и се прави ядрена бомба.Затова американците разрушаваха икономиката на СССР,за да се доберат до камъка.Той се е съхранявал на север от Москва,и чрез него е създаден един от руските циклотрони.Този камък създава паралелни потоци,а не както в 
колайдера насрещни един в друг потоци.С тези паралелни потоци се формира лъч с коло-
сална енергия и се произвежда взрив.След развалянето на СССР европейските учени из-
несли от Русия този стал циклотрон,за да го възпроизведат.Те го копирали като обичайни 
африканци,увеличили го няколко пъти в мащаб и произвели този колайдер ,който сега ра-
боти в Европа.Той е безсмислена загуба на пари,понеже е недокомплектован.Това е съща-
та история като американските космонавти,които уж били на Луната,което не е вярно.
Затова ли янките искат ядрено разоръжаване,защото  не могат да произведат свое,те са 
като африканци ментално?Или защото се отнасят към вторите,създадени на осмия ден 
от Господ Бог.
Категория: Технологии
Прочетен: 130 Коментари: 2 Гласове: 1
 Това са думи на проф.Ляо Чан  от Пекин.Не слушайте никого,аз мога да излекувам и най-старата жена с остеохондроза за 78 дни,а болките в ставите спират след 4 дни.ако знаете 
секрета,може да се излекувате и в дома си.Ставите,хрущялите и прешлените губят своята 
еластичност заради лошо кръвоснабдяване и затова ни болят и се износват.Трябва да въз-
становим ставното кръвоснабдяване.Той рекламира крем ,който се нарича хондрокрем.
Аз ще ви информирам за моя личен начин за премахване на болката в коляното.
Взимате 1 л.домашен ябълков оцет +1 л. мед + 1 л.желатин,който трябва да се накисне и 
го пиете 2 пъти дневно.Ефектът е изпитан на практика.Алгоритъмът тук е  -колаген,т.е. же-
латин ,вит.С,силиций.Това е достатъчно за ставите и костите ни.Необходимо за костите ни е
да не приемаме много калций /намаляват се до изключване сирене ,кашкавал,прясно мляко,
киселото мляко се заменя с кисело зеле за набавяне на сибмионтни бактерии /.Аз ям само
сметана и краве масло /то се топи на бавен огън,отгори изплува казеина,който се обира с лъжица и се дава на кучето в случая /.Това е пречистено масло гхи.Ако мажете ставите си,
то трябва да е само с животински продукти,напр.мас с невен.
Категория: Технологии
Прочетен: 229 Коментари: 2 Гласове: 1
<<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: radostinalassa
Категория: Технологии
Прочетен: 62411
Постинги: 137
Коментари: 167
Гласове: 111
Архив
Календар
«  Юли, 2017  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31